Balvikas at SSSVJ school, Kalaburagi

🙏🏻🌹ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಂ🌹🙏🏻 ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ರವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ದಿನಾಂಕ:೨೯-೦೬-೨೦೧೯ ರಂದು ಶನಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ೪:೩೦ ರಿಂದ ೫:೩೦ ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ-೩ ರ ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಷ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ...

Balvikas at SSSVJ School, Kalaburagi

🙏🏻🌹ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಂ🌹🙏🏻 ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ೧೦:೦೦ ರಿಂದ ೧೧:೦೦ ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬರವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಸುನಂದಾ ಮೇಡಂ ರವರು ಬಾಲ ವಿಕಾಸ-೧ ಮತ್ತು ೨ ರ ತರಗತಿಯನ್ನು...

Balvikas at SSSVJ adopted Kendriya Vidyalaya, Dharwad

Sairam. School Balvikas was started at Kendriya Vidyalaya, Hubballi, Dharwad District on 22nd June, 2019. Newly appointed Samithi youth Coordinator was involved in teaching moral values by Swami’s Blessings. Sairam.

BalVikas at SSSVJ school, Kalaburagi

🙏🏻🌹ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಂ🌹🙏🏻 ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೇಂಗಳಿ ತಾ:ಕಾಳಗಿ ಜಿ:ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಭಾರತಿ ಮೇಡಂ ರವರು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ...

Pin It on Pinterest