41 days of Sri Sathya Sai Ista Siddi Vruta @Sirsi, Uttara Kannada

Om Sri Sairam With the divine blessings of swami, Sai youths of Sirsi samiti conducted Sri Sathya Sai Ista Siddi vruta @ Sri sathya sai seva samiti, sirsi, Uttara Kannada. All youths and devotees from various part of city attended the Vruta for 41 days. Daily morning...

Sri Sai Sathya Narayana Vratha @ Uttara Kannada

Sri Sai Sathya Narayana Vratha was conducted as part of the conclusion of the 41 day youth sadhana and Ishta Siddhi vratha at Sirsi Sathya Sai samithi , and SSSVJ School in Bharatanahalli, Uttara Kannada district on September 12, 2019

Sri Sai Sathya Narayana Vratha @ Dharwad

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಂ. ಆತ್ಮೀಯರೇ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಪ್ರೇಮ ಸಾಯಿರಾಮಗಳು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ, ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಸಪ್ತಾಪುರ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ನಡೆಯಿತು. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದ ಪಟ್ಟರು. ಸುಮಾರು ೧೦೦ ಭಕ್ತರು, ‘ಸಾಯಿ ಚರಣ’ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ...

Sri Sai Sathya Narayana Vratha @ Davangere

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ನಾರಾಯಣ ವ್ರತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ವ್ರತ ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಮ೦ದಿರ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ...

Sri Sai Sathya Narayana Vratha @ Kolar

Sairam, kolar Sai devotees have concluded Sri Sathya Sai Ishta Siddi vrutha and performed Sri Sathya Sai Narayana katha reading today ie, on 14/09/2019. Swami’s blessings to the occasion is experienced by one and all.

Pin It on Pinterest