Youth Sadhana Camp @ Uttara Kannada

Om sri sairam By 5he Divine Grace of Swami, Sri sathya sai seva organization, Uttara kannada Conducted Youth meet and sadhana shibira @sri sathya sai seva samiti, yellapura on 04-08-2019. 250 Youths from various part of uttara kannada district attended this wonderful...

Youth Sadhana camp, @ Kalaburagi district

🙏🏻🌹ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಂ🌹🙏🏻 ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬರವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:21-07-2019 ರಂದು ರವಿವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ” ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ” ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರವರು ೪೧ ದಿನಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ...

YUVA JAGARAN Programme @ Bengaluru West district

Sairam, *YUVA JAGARAN Programme.* *Bangalore West* Youth meet of Sai Youths from our own Sai families. 80 plus Both mahilas & gents participated. All have pledged to take up 41 day Sadhana. Jai Sairam

Youth Meet and Sadhana camp @ Dharwad

Sairam. District Youth Meet and Sadhana Camp was held at Sri Sathya Sai Seva Samithi, Saptapur, Dharwad on 30th June, 2019 by the Divine Blessings. More than 90 youths participated. Special guests were SVP Sri Venkat Gosavi, State office bearers and Think Tank...

Youth Meet and Sadhana Camp @ Kalaburagi

Youth meet and Sadhana camp was conducted at Kalaburagi for youth from Bidar and Kalaburagi districts on 10 March 2019. Topics on transforming from youth to Sai youth, time management and Service were covered.

Pin It on Pinterest