41 days of Sri Sathya Sai Ista Siddi Vruta @Sirsi, Uttara Kannada

41 days of Sri Sathya Sai Ista Siddi Vruta @Sirsi, Uttara Kannada

Om Sri Sairam With the divine blessings of swami, Sai youths of Sirsi samiti conducted Sri Sathya Sai Ista Siddi vruta @ Sri sathya sai seva samiti, sirsi, Uttara Kannada. All youths and devotees from various part of city attended the Vruta for 41 days. Daily morning...
Sri Sathya Sai Ista Siddi Vruta @Nagur, Kumta, Uttara Kannada

Sri Sathya Sai Ista Siddi Vruta @Nagur, Kumta, Uttara Kannada

Om Sri Sairam With the blessings of swami Sai youths has conducted Sri sathya sai ista siddi vruta @Ravi madival house, Nagur, kumta, uttara kannada. Program started with veda chanting and bhajan. later Sri sathya sai ista siddi vruta has been done by all youths....
Medical camp @ Bengaluru rural

Medical camp @ Bengaluru rural

Sairam, Medical camp was organised at Vagata Sri Sathya Sai samurai, Bengaluru rural. Medical checkup was conducted for around 50 patients and free medicines were distributed on August 25, 2019
Sri Sai Sathya Narayana Vratha @ Bengaluru rural

Sri Sai Sathya Narayana Vratha @ Bengaluru rural

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾ ಈ ದಿನ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ವಾಗಟ ಗ್ರಾಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ದಿ ವ್ರತ ೪೧ ನೇ ದಿನ ಮಂಡಲ ಆರಾಧನೆ ಮುಕ್ತಯವಾಗಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ವ್ರತದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಳಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅನಂತರ . ಗಣೇಶ್ ಸ್ತುತಿ , ಗುರು ಸಾಯಿ...

Pin It on Pinterest