Sri Sai Sathya Narayana Vratha @Kasargod

Sri Sai Sathya Narayana Vratha @Kasargod

With the Grace of Bhaghavan Baba today Sri Sathya Sai Seva Organization Kasaragod Dist Conducted District Level Sathya Sai Pooja at Prashanthi Vidhya Kendra Bayar as a part of Sai Ishta Siddi Vrutha….
Sri Sai Sathya Narayana Vratha at Bengaluru

Sri Sai Sathya Narayana Vratha at Bengaluru

By the blessings of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, Sri Sai Sathya Narayana Vratha was conducted as part of the conclusion of the 41 day youth sadhana at Sai Gitanjali, Bengaluru south and Sai Sadan, Bengaluru west...
New SSSVJ school adopted at Kodikal, DK

New SSSVJ school adopted at Kodikal, DK

With grace on Bhagawan Sri Sathya Sai Baba a new school was adopted under the Sri Sathya Sai Vidya Jyothi (SSSVJ) program at KODIKAL, Dakshina Kannada district
Sri Sai Sathya Narayana Vratha @ Uttara Kannada

Sri Sai Sathya Narayana Vratha @ Uttara Kannada

Sri Sai Sathya Narayana Vratha was conducted as part of the conclusion of the 41 day youth sadhana and Ishta Siddhi vratha at Sirsi Sathya Sai samithi , and SSSVJ School in Bharatanahalli, Uttara Kannada district on September 12,...
Sri Sai Sathya Narayana Vratha @ Dharwad

Sri Sai Sathya Narayana Vratha @ Dharwad

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಂ. ಆತ್ಮೀಯರೇ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಪ್ರೇಮ ಸಾಯಿರಾಮಗಳು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ, ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಸಪ್ತಾಪುರ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ನಡೆಯಿತು. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದ ಪಟ್ಟರು. ಸುಮಾರು ೧೦೦ ಭಕ್ತರು, ‘ಸಾಯಿ ಚರಣ’ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ...

Pin It on Pinterest